A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

toksiin (ingl. Toxin)

Mürgised ühendid, mida toodavad elusorganismi rakud, et hoiatada teisi ja kaitsta ennast. Eristatakse tsüanotoksiine, bakteriotsiine, hemotoksiine, neurotoksiine, tsütotoksiine ja mükotoksiine, mis toimivad ka kõrgematesse organismidesse.

tolmukad (ingl. Stamen)

Taime õisiku reproduktiivorganid, mis kannavad õistaimede anteriide, kus paiknevad mikrosporangiumid spooridega ja arenevad tolmuteri sisaldavad spermiumid.

totipotentsus (ingl. Totipotent cell or nucleus)

Diferentseerumata embrüorakk, mis on võimeline andma aluse kõigile areneva organismi rakkudele. Näiteks areneva embrüo 4-rakustaadiumis olevad rakud on pärast isoleerimist ja transplanteerimist teise embrüo rakkude hulka võimelised andma aluse uuele normaalselt funktsioneerivale embrüole.

trans-splaissing (ingl. Trans splicing)

Sel puhul võivad mRNA erinevad segmendid olla transkribeeritud DNA erinevatelt piirkondadelt, üksteisest sõltumatult. Erinevate transkriptide eksonid viiakse kokku intronite interaktsioonide tulemusel.

trans-test (ingl. trans test)

Trans-heterosügootide konstrueerimine ja analüüs. Kaks mutatsiooni on samas geenis, kui trans-heterosügootidel on mutantne fenotüüp, ja erinevates, kui neil pole mutantset fenotüüpi.