tähendus-RNA (ingl. Sens RNA)

Primaarne transkript või mRNA, mis sisaldab kodeerivaid nukleotiidijärjestusi, mis on identsed (vaid T asemel on U) DNA senssahelaga (5´-3´ kodeeriv ahel) ja komplementaarsed DNA antisenssahela matriitsahelaga.