tähendus-RNA (ingl. Sens RNA)

Primaarne transkript või mRNA, mis sisaldab kodeerivaid nukleotiidijärjestusi, mis on identsed (vaid T asemel on U) DNA senssahelaga (5´-3´ kodeeriv ahel) ja komplementaarsed DNA antisenssahela matriitsahelaga.

täht (ingl. Aster)

Mitoosi alguses moodustub mikrotuubulitest raku poolustele mõlema tütartsentrosoomse kompleksi ümber päikesekiirekujuline tähtjas struktuur – astraalsed mikrotuubulid. Tsentrosoomist saavad alguse ka käävi polaarsed ja ekvatoriaalsed mikrotuubulid e. kääviniidid.