sügoot (ingl. Zygote)

Rakk, mis moodustub viljastumisel, kahe küpse suguraku (isas- ja emasgameedi) ühinemisel. Sügoot tähendab imetajal viljastatud munarakku, geneetikas aga laiemalt ka iga indiviidi, kes areneb sellest viljastatud rakust.

sugu määrav Y-piirkond (ingl. Sex-determining region Y, SRY)

Imetajate Y-kromosoomi lühikese õla kromosoomipiirkond, kus paikneb isasust määrav geen. Selle geeni poolt kodeeritav SRY-valk on DNA-seoseline transkriptsioonifaktor e. testiseid determineeriv faktor. Mutatsioonid selles geenis viivad gonaadide düsgeneesile ja XY-naiste (Sweyeri sündroom) tekkeni. Kui geneetiliselt on naistel SRY-piirkonna translokatsioon X-kromosoomi, siis on tegemist XX-isadussündroomiga.

suguletaalne geen (ingl. Sex-lethal gene)

Drosophila X-kromosoomis oleva ühe põhilise sugu määrava regulaatorgeeni (geen Sxl) alternatiivse splaissinguga määratakse isas- ja emassugu. Selle geeni mutatsioon on XX-emastele äädikakärbestele letaalne.

suguliitelisus (ingl. Sex linkage)

Pärilike tunnuste assotsieerumine või aheldumine organismi sootunnustega; geenide paiknemine sugukromosoomis (tavaliselt X-kromosoomis). Sageli kasutatakse sünonüümselt X-kromosoomse aheldusega.