A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SSB-valk (ingl. SSB protein)

Üksikahelalise DNA-ga seonduv valk, mis ei lase üksikahelalisel DNA-l enneaegselt seonduda teise ahelaga, seni kuni DNA replikatsioon pole lõppenud.