sigmafaktor, σ-faktor (ingl. Sigma factor)

Prokarüootse RNA polümeraasi alaüksus, mis vastutab transkriptsiooni initsiatsiooni eest spetsiifilisel initsiatsioonijärjestusel. Sigmafaktor võimaldab bakterite transkriptsioonil RNA polümeraasi spetsiifilist seostumist geeni promootorile. E. coli’l on teada 7 erinevat sigmafaktorit.

signaaliülekande rajad (ingl. Signaling pathways)

Nii pro- kui ka eukarüootide geenide regulatsioon (sisse- või väljalülitamine) on paljudel juhtudel reguleeritud ekstratsellulaarsete mõjurite e. virgatsainete poolt. Signaali jõudmist raku välismembraanilt raku tuumani või vastupidises suunas nimetatakse signaaliülekande rajaks.

signaaljärjestus (ingl. Signal sequence)

Sekretoorsed valgud sisaldavad oma N-terminaalses otsas (aminoterminuses) lühikesi järjestusi, mis suunavad nende valkude sünteesitava ahela tsütoplasmavõrgustiku valendikku (luumenisse). Signaaljärjestused osalevad ainete liikumise koordineerimisel.

signaalmolekul (ingl. Signal molecule)

Mingit raku elus olulist signaali edastavad molekulid. Näiteks moodustuvad stressivastuse käigus raku tsütoplasmas väikesed molekulid (nt. cAMP, ppGpp, AppppA), mis põhjustavad raku vastuse antud mõjurile.

signaalpeptidaas (ingl. Signal peptidase)

Valkude transporti läbi rakumembraani periplasmasse määrab sünteesitud valgu N-terminaalse otsa hüdrofoobne signaaljärjestus, mis pärast eksportimist lõigatakse polüpeptiidist ära signaalpeptidaasi poolt.

signaalsüsteem (ingl. Signaling system)

Eukarüootsete rakkude rakusisene süsteem DNA transkriptsiooni kontrollimiseks. Laiemas tähenduses ka raku ning väliskeskkonna informatsioonivahetus, mis viib muutustele raku elutegevuses või raku struktuuris.

silikoonitud klaas (ingl. Silicon wafer)

Mikrokiibi põhimaterjal, mida kasutatakse DNA mikrojada-analüüsil, kus klaasipinnale on seotud DNA-proovid. Silikoonitud klaas silaanitakse alkoksü- või klorosilaanidega ning sellise klaasi pinnale saab kõrgtehnoloogiliste meetoditega väga tugevasti ning õiges orientatsioonis siduda DNA-molekule, vajadusel ka teisi keemilisi ühendeid.

sinepigaas (ingl. Mustard gas)

Di(2-kloroetüül)sulfiid, üks esimesi keemilisi tsütotoksilisi mürkgaase, mis põhjustab naha ja kopsude olulisi kahjustusi, rakkude jagunemise häireid ja apoptoosi. Arendati välja Saksa sõjatööstuse poolt juba 1916. a., aine kasutamine keelati 1993. a.

sini-valge-selektsioon (ingl. „Blue-white“ selection)

Mõnede vektorite kloonimissaiti inserteeritud võõr-DNA inaktiveerib plasmiidi lacZ-järjestuse, kuna ei toimu α-peptiidi sünteesi ega α-komplementatsiooni. Siis on rekombinantsed kolooniad valged; mitterekombinatsed, kus lacZ-järjestus on aktiivne, muutuvad β-galaktosidaasi värvusreaktsiooni tõttu siniseks.