A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Shine’i-Dalgarno järjestus (ingl. Shine-Dalgarno sequence)

Üksnes prokarüootses ribosoomis mRNA seondumiskoht, mis jääb tavaliselt 8 bp startkoodonist AUG ülesvoolu ja millel on konserveerunud järjestus AGGAGG (E. coli’l AGGAGGA), mis on komplementaarne ribosoomi 16S rRNA 3´-otsalähedase anti-Shine’i-Dalgarno järjestusega CCUCCU. Nimetatud paardumine on hädavajalik prokarüootide translatsiooni initsiatsioonil.