seksduktsioon (ingl. Sexduction)

Bakteri kromosoomigeenide inkorporeerumine F-faktorisse ja nende järgnev ülekanne konjugatsioonil retsipientrakku. See saab toimuda tänu asjaolule, et F-plasmiid kui episoom integreerub homoloogsel rekombinatsioonil kromosoomi ning järgnevalt desintegreerub koos plasmiidi kõrval asetseva kromosoomipiirkonnaga autonoomsesse plasmiidsesse olekusse (F´-plasmiidina).