seemnealge (ingl. Ovule)

Õistaimede makrosporangium, millest areneb seeme. Ta sisaldab seemnealgme tuumikut (nutselli) ja väliskatet (integumenti).

segregatsioon (ingl. Segregation)

1. Kromosoomipaaride lahknemine meioosis. 2. Alleelide lahknemine heterosügootide gameetides (järglastes). 3. Erinevate fenotüüpide ilmnemine järglaste hulgas seoses kromosoomide või alleelide lahknemisega järglastel, võrreldes nende heterosügootsete vanematega. 4. Mendeli teine pärandumisseadus.

sekreteeritavad IgM-antikehad (ingl. Secretory IgM antibodies)

Esmasel immuunvastusel hakkavad B-rakud sekreteerima IgM-antikehasid, mis on membraaniseoselised antikehad ning B-rakkude retseptori osaks. Nad võimaldavad B-rakkudel seostuda spetsiifilise antigeeniga ning seejärel sisse lülitada B-rakkude aktivatsiooni. Vt. esmane immuunvastus.

seksduktsioon (ingl. Sexduction)

Bakteri kromosoomigeenide inkorporeerumine F-faktorisse ja nende järgnev ülekanne konjugatsioonil retsipientrakku. See saab toimuda tänu asjaolule, et F-plasmiid kui episoom integreerub homoloogsel rekombinatsioonil kromosoomi ning järgnevalt desintegreerub koos plasmiidi kõrval asetseva kromosoomipiirkonnaga autonoomsesse plasmiidsesse olekusse (F´-plasmiidina).