A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SOS-vastus (ingl. SOS response)

DNA reparatsiooni, rekombinatsiooni ja replikatsioonivalkude täieliku komplekti süntees bakterites juhul, kui bakterite DNA on tõsiselt vigastatud (nt. vastuseks UV-kiirgusele).

spermatiidid (ingl. Spermatids)

Meiootilisel jagunemisel spermatogeneesis moodustub ürgsugurakust e. spermatogoonist neli spermatiidi. Spermatiididest valmivad spermid (isassugurakud), mis omandavad transformatsiooniprotsessis ka liikuvuse.

spermatogoon (ingl. Spermatogonia)

Meioosieelne isassuguraku (spermi) eellasrakk (2n), mis asub seemnetorukese perifeerses osas. Diferentseerumise käigus liiguvad nad perifeeriast seemnetorukese valendiku suunas.

spermatotsüüt (ingl. Spermatocyte, sperm mother cell)

Rakk, mis teeb läbi kaks meiootilist jagunemist (spermatogeneesi) ja millest moodustuvad spermiidid. Esmased spermatotsüüdid teevad läbi esimese meiootilise jagunemise, sekundaarsed spermatotsüüdid tekitavad teise meiootilise jagunemise teel spermatiidid. Ühest spermatogoonist (2n) tekib meioosi tulemusena 4 spermatiidi. Pärast transformatsiooni, omandanud liikumisaparaadi (mitokondritega spermi keskosa ja spermi saba, mis on mikrotorukestest koosnev vibur), nimetatakse küpsenud sugurakke spermideks.

spermiogenees (ingl. Spermiogenesis)

Spermi moodustumine spermatiidist. Spermatogeneesi osa, mis järgneb spermatotsüütide meiootilisele jagunemisele ja mille käigus spermid omandavad transformatsioonil viburilise liikumisvõime.