A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

selektsiooniefekt (ingl. Selection response)

Taime- ja loomaaretuses erinevus vanemateks väljavalitud (selekteeritud) indiviidide keskmise ja nende järglaste keskmise vahel. Selektsiooni vastus näitab, kuidas populatsioon reageerib valiku survele.

senssahel (ingl. Sens strand)

DNA-kaksikheeliksi 5´→3´-suunaline üksikahel, mis on komplementaarne teisele, antisenss- e. matriitsahelale. RNA sünteesitakse komplementaarsuse alusel antisenss-DNA-ahelalt, s.t. senssahel ja mRNA-ahel on sama nukleotiidse järjestusega, v.a. asjaolu, et RNA-s on T asemel U.