sünteensus (ingl. Synteny)

1. Klassikalises geneetikas tähendab geenide ja muude geneetiliste elementide paiknemist samas kromosoomis, kuigi vaatamata füüsilisele aheldusele ei pea nad olema suure vahemaa tõttu geneetiliselt aheldunud. 2. Genoomikas tähendab geenide ja muude järjestuselementide paiknemist eri liikide kromosoomides sarnaste järjestusrühmadena (näitab nende liikide ühist põlvnemist). Vt. aheldus.

süntsüütsium (ingl. Syncytium)

Pärast viljastumist jaguneb sügoot nii kiiresti, et tütarrakkude vahele ei moodustugi membraane (nt. Drosophila varane areng). Moodustub hulktuumne sügoot.