A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Robertsoni translokatsioon (ingl. Robertsonian translocation)

Kromosoomne ümberkorraldus, kus kaks mittehomoloogset kromosoomi ühinevad ja moodustavad uue üksikkromosoomi. Tavaliselt toimub kahe erineva akrosoomse kromosoomi (inimesel kromosoomide 13 ja 14, 14 ja 21 ning 14 ja 15 vahel) pikkade õlgade ühinemine tsentromeeri piirkonnas ning lühikesed õlad deleteeruvad.