rekombinaas (ingl. Recombinase)

Eelkõige saitspetsiifilist geneetilist rekombinatsiooni teostavad ensüümid. Rekombinatsioonikompleksis tekitatakse DNA-ahelatesse katked ja vastassegmendi otsad taasühendatakse külgneva DNA-ahela otstega.

rekombinatsioon (ingl. Recombination)

Vanematel mitteesinevate geenikombinatsioonide teke mittehomoloogsete kromosoomide ümberkombineerumisel ja homoloogsete kromosoomide ristsiirdel meioosis. Aheldunud geenidel määratakse rekombinatsioonisageduste alusel geneetilisel kaardil nende geenide omavaheline kaugus.