renaturatsioon (ingl. Renaturation)

Molekuli taasmoodustumine tema loomulikus looduslikus vormis. Nukleiinhapete biokeemias tähistatakse selle mõistega tavaliselt kaksikahelalise heeliksi moodustumist komplementaarsetest üksikahelalistest molekulidest.

renniin (ingl. Rennin)

Biotehnoloogiliselt saadud ensüüm, mida kasutatakse juustutööstuses piima kalgendamiseks. Enne saadi seda ensüümi (laapensüümi nime all) piimavasikate magudest.

replikatiivne transpositsioon (ingl. Replicative transposition)

Transpositsioonimehhanism, mil transposoon duplitseerub nii, et transponeeruv üksus on algse elemendi koopia. Nii doonoris kui ka retsipiendis (märklaudsaidis) moodustub iseloomulik vaheühend e. teeta-konfiguratsioon. Selline mehhanism on iseloomulik retrotransposoonidele ja toimub ka klass II transposoonidel.

replikon (ingl. Replicon)

Replikatsiooniüksus. Bakteritel on replikonid seotud rakumembraani segmentidega, mis kontrollivad replikatsiooni ja koordineerivad rakkude jagunemist.

reportergeen (ingl. Reporter gene)

1. Mutatsioon, mis pidurdab signaali olemasolul signaali ülekanderajas mingi kindla geeni avaldumist. 2. Selektiivne markergeen, mis vastutab ravimiresistentsuse, fluorestsentsi jms. eest.