reduktiivne evolutsioon (ingl. Reductive evolution)

Genoomi evolutsiooniline lihtsustumine. Mitokondrite, kloroplastide ja parasiitide genoomi puhul on kadunud järk-järgult osa geneetilisest informatsioonist, sest kaotatud geenide funktsiooni kompenseerivad peremeesraku genoomis olevad geenid.

refuugium (ingl. Refugium)

Pelgupaik (pagula), kus inimesed (ka loomad ja taimed) elasid 8000 aastat püsinud jääajatalve üle reliktpopulatsioonina uusasundustes, moodustades isoleeritud lokaalseid populatsioone.

regulon (ingl. Regulon)

Geneetilise regulatsiooni üksus. Näiteks liitgeenid e. operonid, mis on kontrollitud ühe regulaatorvalgu või valkkompleksi poolt. Vt. ka kvoorumitundlikkus.

rekombinaas (ingl. Recombinase)

Eelkõige saitspetsiifilist geneetilist rekombinatsiooni teostavad ensüümid. Rekombinatsioonikompleksis tekitatakse DNA-ahelatesse katked ja vastassegmendi otsad taasühendatakse külgneva DNA-ahela otstega.

rekombinatsioon (ingl. Recombination)

Vanematel mitteesinevate geenikombinatsioonide teke mittehomoloogsete kromosoomide ümberkombineerumisel ja homoloogsete kromosoomide ristsiirdel meioosis. Aheldunud geenidel määratakse rekombinatsioonisageduste alusel geneetilisel kaardil nende geenide omavaheline kaugus.