rakuliiklus (ingl. Cell trafficking)

Tsütoskeleti komponentide (filamentide süsteem, mitmesugused valgukiud ja assotsieerunud molekulid) (lisaks raku kuju määramisele) põhjustatud rakusisene valkude ja organellide ümberpaigutumise protsess.

rakuliin (ingl. Cell line)

Taimedel kindlate omadustega vegetatiivselt paljunevate rakkude kogum. Loomarakkudel ühtsete tunnuste ja omadustega samaste rakkude kloon.

rakuliini põlvnemine (ingl. Cell lineage)

Rakkude põlvnemine eellasrakkudest prokarüootide rakujagunemise ja eukarüootide rakkude mitootilise jagunemise alusel. Näiteks on varbussil (C. elegans) teada kõikide rakkude teke üherakulisest sügoodist kuni täiskasvanud isendi kõigi rakkudeni.