rakukest (ingl. Cell wall)

Lisaks kaksiklipiidsele rakumembraanile on paljudel rakkudel rakukest – näiteks taimerakkudel on see tselluloosne, bakterirakkudel aga sisaldab mureiini.

rakuliiklus (ingl. Cell trafficking)

Tsütoskeleti komponentide (filamentide süsteem, mitmesugused valgukiud ja assotsieerunud molekulid) (lisaks raku kuju määramisele) põhjustatud rakusisene valkude ja organellide ümberpaigutumise protsess.

rakuliin (ingl. Cell line)

Taimedel kindlate omadustega vegetatiivselt paljunevate rakkude kogum. Loomarakkudel ühtsete tunnuste ja omadustega samaste rakkude kloon.

rakuliini põlvnemine (ingl. Cell lineage)

Rakkude põlvnemine eellasrakkudest prokarüootide rakujagunemise ja eukarüootide rakkude mitootilise jagunemise alusel. Näiteks on varbussil (C. elegans) teada kõikide rakkude teke üherakulisest sügoodist kuni täiskasvanud isendi kõigi rakkudeni.

rakumembraan (ingl. Cell membrane)

Rakumembraan eraldab raku sisekeskkonna väliskeskkonnast, on selektiivselt läbilaskev ioonidele ja orgaanilistele molekulidele – kontrollib nende transporti rakku sisse ja rakust välja, koosneb lipiidsest kaksikkihist, kuhu on ankurdatud valgud.

rakutsükli kontrollpunkt (ingl. Checkpoint)

Moment rakutsüklis, kus kontrollitakse raku funktsionaalset seisundit ja tema valmisolekut rakutsükli jätkumiseks ning sisenemiseks mitoosi/meioosi. On kaks kontrollpunkti (G1- ja G2-faasis), kus rakutsükkel võib jätkuda või suunatakse rakk nn. puhkefaasi, s.t. rakk väljub tsüklist (G0-faas).

rakuühinemine (ingl. Cells fusion)

Hübriidrakkude teke, näiteks pärmseentel või ka teistel eukarüootsetel rakkudel, kui ühinevad näiteks põrna lümfotsüüdid ning müeloomirakud (moodustub monokloonseid antikehi tootev rakuliin – hübridoom).