A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ploidsus (ingl. Ploidy)

Kromosoomistiku põhikomplekti (x) korduste arvu hinnang indiviidi (või raku) kromosoomistikus (monosoomne, diploidne, polüploidne, haploidne jne.).