A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

plasmiid (ingl. Plasmid)

Kromosoomiväline pärilik üksus bakteritel ja mikroseentel, mis on autonoomses olekus DNA rõngasmolekulina ning kandub edasi kromosoomist sõltumatult.

plasmiidide peremeesulatus (ingl. Plasmid host range)

Plasmiidide klassifitseerimisel kasutatav omadus: kitsa peremeesulatusega plasmiidid on vaid lähedases suguluses olevates bakteriliikides, laia peremeesulatusega plasmiidid on aga väga erinevates bakteriliikides. Horisontaalsel geenide ülekandel toimub mõnede plasmiidsete geenikassettide ülekanne ka prokarüootidelt eukarüootidele ja vastupidi.

plastiid (ingl. Plastid)

Taimedes ja mõnedes algloomades (protistides) leiduv tsütoplasmaatiline struktuur (organell). Näiteks kloroplastid sisaldavad klorofülli, mis osaleb fotosünteesil. Nad on ümbritsetud kaksikmembraaniga nagu mitokondridki ja sisaldavad individuaalset DNA-d. Nad on kuni 2 μm pikkused ning paiknevad taimedes ja vetikates ka kromo- ja leukoplastidena. Viimased jaotuvad veel amülo-, elaio- ja proteinoplastideks.