A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

nukk (ingl. Pupa)

Täismoondega arenevate putukate arengu vahevorm (moodustub vastsest), millest tekivad täiskasvanud isendid.

nukleosiid (ingl. Nucleoside)

Orgaaniline ühend (glükoosamiin), mis koosneb desoksüriboosi või riboosiga kovalentselt seotud N-alusest (adenosiin, guanosiin, tümidiin, uridiin või tsüstidiin).

nukleosoom (ingl. Nucleosome)

Eukarüootse kromatiini sfäärilised üksused, mis koosnevad põhipartiklist (histoonide oktameer) ja selle ümber keerdunud 146-st DNA nukleotiidipaarist.

nukleosoomi südamik (ingl. Nucleosome core)

Oktameerne histoonvalkude kogum, kus on kaks molekuli histoone H2a, H2b, H3 ja H4. Nukleosoomi diameeter on 11 nm. DNA on nukleosoomis negatiivselt superspiraliseerunud ja keritud 1,75 ringi ümber histoonse oktameeri. Nukleosoomide vahel on ca 20–80 bp pikkune linker-DNA, mis on seotud histooniga H1. Sel moel osutub võimalikuks 30-nm DNA-kromatiinkiu siksakilise struktuuri moodustumine.