A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

nuumrakud (ingl. Mast cells; Mastocytes; Labrocytes)

Erinevates kudedes leiduvad spetsiifilised immuunsüsteemi rakud, mille pinnal on membraaniseoselised IgE-molekulid. Antigeenide seondumine nuumrakkude pinnal olevate retseptoritega vallandab histamiini jt. amiinide sekreteerimise, mis põhjustab allergilisi reaktsioone, anafülaktilist šokki. Nuumrakkudeta haavad ei parane ning neil on oluline osa patogeenide vastu võitlemisel.