metafaas (ingl. Metaphase)

Raku jagunemise faas, kus kromosoomid kogunevad ekvatoriaalplaadile (metafaasiplaadile) ja on tänu kondenseerumisele eristatavad ka valgusmikroskoobis. Järgneb profaasile ning eelneb anafaasile ja telofaasile.

metastaas (ingl. Metastasis)

Primaarsest kasvajakoldest organismi teistesse, algul mittetabandunud organitesse migreerunud kasvajarakud, mis võivad anda sekundaarseid kasvajaid.