mediaan (ingl. Median)

Mõõtekogumis keskne suurus, millest üles- ja allapoole jääb võrdne arv mõõtmistulemusi. Mediaan on variatsioonirea keskmine liige.