A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

molekulaarsed tšaperonid (ingl. Molecular chaperones)

Valgud, mis on abiks rakusiseste makromolekulaarsete struktuuride mittekovalentsel assambleerimisel/deassambleerimisel ja voltumisel/mittevoltumisel, kuid mida ei ole enam normaalse bioloogilise funktsiooniga struktuurides, kus voltumine või assambleerumine on juba toimunud.

molekulaarvagu (ingl. Grove)

DNA-kaksikheeliks moodustab küljelt vaadates kaks ruumilist vagu: suur vagu on palju avaram väikesest vaost ning nad asetsevad alati järjestikku (suur – väike – suur – väike jne.).

monokloonsed antikehad (ingl. Monoclonal antibodies)

Kasvajaraku ja B-lümfotsüüdi hübriidimisel saadakse sellised hübriidsed immortaliseeritud rakukloonid, mis on in vitro tingimustes võimelised tootma vaid üht kindlat tüüpi antikeha, mis on ülimalt spetsiifiline mingi kindla aine suhtes ja mis seondub vaid ühe epitoobiga – sellega, mille vastu ta on saadud.