A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

mutatsioon (ingl. Mutation)

Organismi kindlas kromosoomilookuses toimuv DNA muutus. Terminit kasutatakse laiaulatuslikult, ta sisaldab nii punkt- kui ka kromosoommutatsioone (kromosoomide struktuuri muutus). Kromosoomistiku arvulisi muutusi nimetatakse genoommutatsioonideks.

muuton (ingl. Muton)

Mutatsiooni väikseim üksus, milleks on nukleotiidipaar. Piirkond (pidev koodonite järjestus), mis transleeritakse moodustuvasse polüpeptiidi.