lugemisraam (ingl. Reading frame)

Nukleotiidtriplettide seeria, kust tripletid positsioneeritakse üksteise järel mRNA translatsioonil ribosoomi A-saiti. Ka nukleotiidipaaride triplettide järjestus DNA-s, millele vastavad koodonid mRNA-s (alates initsiaatorkoodonist kuni terminaatorkoodonini).

lümfotsüüt (ingl. Lümphocyte)

Immuunsüsteemi rakk, mis kuulub imetajatel valgeliblede hulka ning millel on tähtis roll selgroogsete immuunvastuse kujunemisel. Lümfotsüüte on kaks tüüpi: B- ja T-rakud.

lüsosoom (ingl. Lysosome)

Väikesed (0,1–1,2 μm) ühe membraaniga ümbritsetud raku organellid, mis sisaldavad makromolekule degradeerivaid ensüüme, happelisi hüdrolaase. Lüsosoomide pH on 4,5.

lüüs (ingl. Lysis)

Viirusinfektsioonil toimuv rakumembraani purunemine ja rakkude lõhkemine. Rakkude lüüs võib toimuda ka muudel põhjustel (nt. osmootne rõhk).

luuüdi (ingl. Bone marrow)

Toruluude õõnsustes olev pehme punane kude (punane üdi), kus toimub vereloome tüvirakkude paljunemine ja varane diferentseerumine (erütroblastid, lümfoblastid, leukoplastid jt.). Täiskasvanutel asendub see toruluudes rasvkoega (kollane üdi) ja vereloomevõime kaoga.