loode (ingl. Fetus, foetus)

Poegivate loomade prenataalne arengujärk pärast embrüonaalset perioodi ja enne sündi. Inimesel on selleks perioodiks raseduse viimased 7 kuud enne sündi.

looduslik valik (ingl. Natural selection)

Indiviidide ebavõrdne ellujäämine ja järglaste andmine looduskeskkonnas, mis eelistab isendeid, kes on olemasolevate keskkonnatingimustega paremini kohastunud. Loodusliku valiku toimel elimineeritakse vähemkohased isendid.

lookusheterogeensus (ingl. Locus heterogeneity)

Geneetiline heterogeensus, kus sama fenotüüpi määratakse erinevate alleelide või mittealleelsete lookuste mutatsioonidega. Vastupidine nähtus pleiotroopsusele, kus üksik geen võib põhjustada paljude erinevate fenotüüpide avaldumist. Vt. alleelne heterogeensus.