LOD-skoor (ingl. LOD-score)

Lookustevahelise ahelduse statistiline tõenäosus, väljendatuna kümnendlogaritmiliselt. Kui see arv on suurem kui +3, siis on aheldus ülimalt tõepärane, kui aga väiksem kui +1, siis on aheldus ebatõenäoline. Arvutatakse genealoogiliste andmete põhjal.