A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

leptoteen e. leptoneem (ingl. Leptonema, leptotene)

Meioosi I profaasi esimene alafaas vahetult enne kromosoomide sünapsit, kus kromosoomid on kondenseerunud ja üksikult nähtavad selgete niidikujuliste struktuuridena (ehkki tegelikkuses koosneb iga niit kahest DNA-molekulist, sest DNA replikatsioon on juba toimunud). Leptoteenile järgnevad sügoteen, pahhüteen, diploteen ja diakinees.