lambiharikromosoomid (ingl. Lampbrush chromosomes)

Suured kromosoomid ootsüütide meiootilise jagunemise I profaasi (diploteeni alafaasi) rakkudes, eelkõige amfiibidel. Nendel kromosoomidel on nähtavad väljaulatuvad petroolilambiklaasi puhastamiseks mõeldud lambiharjakujulised lingud, mis markeerivad DNA aktiivseid transkriptsioonisaite.