lac-operon (ingl. Lac operon)

E. coli laktoosioperon sisaldab promootorit (P), operaatorit (O) ja kolme struktuurigeeni. Struktuurigeenid kodeerivad ensüümide ß-galaktosidaasi (lacZ), β-galaktosiidi permeaasi (lacY) ja ß-galaktosiidi transatsetülaasi (lacA) sünteesi.

lacI-repressor (ingl. lacI repressor)

Aktiivne lacI-repressor on tetrameerne valk (koosneb neljast identsest subühikust), millest üks dimeer seondub järjestusspetsiifiliselt lac-operoni põhioperaatori O1 järjestustega ja teine minoorse operaatori O2 või O3 DNA-järjestustega. Toimub lac-operoni repressioon.