lac-operon (ingl. Lac operon)

E. coli laktoosioperon sisaldab promootorit (P), operaatorit (O) ja kolme struktuurigeeni. Struktuurigeenid kodeerivad ensüümide ß-galaktosidaasi (lacZ), β-galaktosiidi permeaasi (lacY) ja ß-galaktosiidi transatsetülaasi (lacA) sünteesi.

lacI-repressor (ingl. lacI repressor)

Aktiivne lacI-repressor on tetrameerne valk (koosneb neljast identsest subühikust), millest üks dimeer seondub järjestusspetsiifiliselt lac-operoni põhioperaatori O1 järjestustega ja teine minoorse operaatori O2 või O3 DNA-järjestustega. Toimub lac-operoni repressioon.

laik (ingl. Plaque)

Mikroobikultuuri kasvuplaadi hägusel kasvutsoonil (gasoonil) ilmnev läbipaistev laik, kus bakterid on viiruste poolt hävitatud.

lambda-ahel (ingl. Lambda chain)

Üks kahest antikehade kergete ahelate klassist. Lambdaahelaid kodeerivad DNA-järjestused esinevad kahe erisuguse geenisegmendina. Neist esimene, LλVλ, kodeerib liiderpeptiidi ja varieeruvat piirkonda ning teine, JλCλ, liidusjärjestust ja konstantset piirkonda. Vt. kapa-ahel.

lambiharikromosoomid (ingl. Lampbrush chromosomes)

Suured kromosoomid ootsüütide meiootilise jagunemise I profaasi (diploteeni alafaasi) rakkudes, eelkõige amfiibidel. Nendel kromosoomidel on nähtavad väljaulatuvad petroolilambiklaasi puhastamiseks mõeldud lambiharjakujulised lingud, mis markeerivad DNA aktiivseid transkriptsioonisaite.

lamell (ingl. Lamella)

Kaksikmembraanne struktuur, plaat või vesiikul, mis moodustub üksteisega paralleelselt asetsevatest membraanidest.