korrapära (geneetilisel koodil) (ingl. Order in the genetic code)

Geneetilisel koodil on kahte tüüpi korrapära: 1) mitmesed koodonid, mis määravad üht ja sama aminohapet (tavaliselt erinevused vaid koodoni kolmandas positsioonis), ja 2) sarnaste keemiliste omadustega (hüdrofiilsed, hüdrofoobsed, aluselised või happelised) aminohapete koodonid on üksteisega sarnased.