A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

kemotaksis (ingl. Chemotaxis)

Organismide (rakkude) juurdetõmme (positiivne kemotaksis) või eemaletõuge (negatiivne kemotaksis) difundeeruva aine toimel. Nähtus, mis tingib somaatiliste rakkude, bakterite jt. liikumise neid ümbritsevas keskkonnas lähtuvalt mõjuaine kontsentratsioonigradiendist (nt. makrofaagide või lümfotsüütide migratsioon organismis, spermide liikumine munajuhas jne.).

keskmine (ingl. Mean)

Aritmeetiline keskmine. Kõikide mõõtmiste või väärtuste summa uuritavas valimis, jagatud valimi indiviidide arvuga.

keto-enoolvormid (ingl. Keto-enol forms)

Stabiilsed T- ja G-ketovormid annavad tautomeersetel üleminekutel ebastabiilseid enoolvorme, mis tekitavad DNA replikatsioonil ebaharilikud N-aluste paardumise paarid (A ja C ning G ja T). Mutatsioon kinnistub järgneval DNA replikatsioonil (A:T-paar asendub G:C- ja G:C-paar A:T-paariga).