induktor (ingl. Inducer)

Madalmolekulaarne aine, mis repressorvalguga seondudes moodustab kompleksi, mis pole edaspidi enam võimeline operaatoriga seonduma. Seepärast lülitatakse induktori toimel sisse operaatori poolt kontrollitud geenide avaldumine.