hüpermutatsioonid (ingl. Hypermutations)

Antikehade varieeruvaid piirkondi kodeerivates geenisegmentides on ühenukleotiidseid asendusmutatsioone võrreldes diferentseerumata rakkude geneetilise materjaliga palju rohkem (mutatsioonisageduse tõus kuni miljon korda).

hüpoaktivatsioon (ingl. Hypoactivation)

Äädikakärbse X-liitelised geenid funktsioneerivad emastel kaks korda nõrgemini kui isastel. Seetõttu on X-liiteliste geenide funktsionaalne tase mõlemal sugupoolel sama, sest emastel on 2 X-kromosoomi ja isastel 1.