A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

geenivool (ingl. Gene flow)

Geenide levik ühest populatsioonist teise isendite migratsioonil. Sellega kaasneb tavaliselt alleelisageduste muutus, mõnikord uute (mutantsete) alleelide sisenemine genofondi.

gemmula (ingl. Gemmula)

Hüpoteetilised geneetilised elemendid, mis tekivad orga-nismi kõigis keharakkudes ja rändavad sugurakkudesse pärandamiseks järglastele (Darwin).