A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

geenidoos (ingl. Gene dose)

Tunnust määravate geenikoopiate (ka alleelide) arv, millega määratakse ära moodustatava produkti hulk ja tunnuse intensiivsus või normaalsus.

geenikiip (ingl. Gene chip)

Väike silikoonplaat või muu tahke kandja, mis sisaldab oma pinnal kindla mustrina (mikroreastusena) suurt hulka sünteetilisi oligonukleotiidseid või cDNA-proove hübriidimiseks uuritava DNA-ga.

geenikonversioon (ingl. Gene conversion)

Eripärane rekombinatsiooniline protsess, kus üks alleel replitseeritakse teise alleeli järjestuse põhjal. Tetraadides võidakse saada mittemendellik lahknemissuhe 6 : 2 või 5 : 3 normaalse suhte 4 : 4 asemel.

geenimälu (ingl. Gene memory)

Geeni avaldumine olenevalt sellest, kummalt vanemalt vastav geen on päritud. Geen on märgistatud näiteks DNA metüülimisega. Vt. genoomne vermimine.

geenisegmendid (ingl. Gene segments)

Geenisegmendid on justkui laos hoiul olevad geenifragmendid, mida kasutatakse vastavalt vajadusele geenide reassambleerimiseks fragmentide kokkulohistamisega, näiteks organismide arengu eri etappidel.

geenisond (ingl. Gene tag)

Radioaktiivse või fluorestsentsmärgisega DNA- või RNA-fragment, mis tuvastab hübriidimisel temaga komplementaarse nukleiinhappe lõigu.

geeniteraapia (ingl. Gene therapy)

Pärilike haiguste ravi, kus organismi somaatilistesse rakkudesse viiakse normaalne alleel defektse asemele, mis põhjustas seda kandval indiviidil haiguse esinemise. Geeni asendamine sugurakkudes (reproduktiivne e. päranduv geeniteraapia) on inimesel lubamatu (nagu transgeneeski).