A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

genoomsed ümberkorradused (ingl. Genomic rearrangements)

Antikehade ahelaid kodeeriv geneetiline informatsioon säilitatakse nukleiinhappe eraldiasetsevate lõikudena, mis kombineerudes pannakse organismi antikehi tootvate rakkude diferentseerumise käigus genoomsetel ümberkorraldustel kokku kindlateks geenijärestusteks.