A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

eukromatiin (ingl. Euchromatin)

Kromosoomide kromatiinipiirkonnad, mis ei värvu tuuma värvainetega intensiivselt ning milles paiknevad eritüübilised aktiivsed geenid. Vt. heterokromatiin.

euploidsus (ingl. Euploidy)

Organismi või raku seisund, milles kromosoomiarv on monoploidse (n) või haploidse kromosoomiarvu kordne. Näiteks diploid, triploid, tetraploid jne. Vt. aneuploidsus.