endogenoot (ingl. Endogenote)

Bakteri kromosoomi osa, mis on homoloogne doonorist retsipienti ülekandunud genoomse fragmendiga (eksogenoot) ning mille rekombinatsiooni tulemusel moodustub merosügoot.

endomitoos (ingl. Endomitosis)

Kromosoomide duplikatsioon ilma tuuma ja raku jagunemiseta. Paarilised tütarkromosoomid eralduvad teineteisest, tulemusena rakus kromosoomide arv (ploidsus) suureneb.

endosperm (ingl. Endosperm)

Toitekude, mis areneb välja enamiku katteseemnetaimede (õistaimede) lootekotis. See moodustub tavaliselt pärast sekundaarse diploidse teistuuma viljastumist ühe (kahest) spermi tuumaga. Seepärast on taimede endosperm triploidne (3n).

enhanser (ingl. Enhancer)

Eukarüootne DNA-järjestus, mis võimendab transkriptsiooni ühel või mõnel geenil, isegi kui ta asetseb transkribeeritavatest geenidest kaugel.