A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

eelformeeritud sahharoosi tihedusgradient-tsentrifuugimine (ingl. Sucrose velocity density-gardient centrifugation)

Nukleiinhapped liiguvad tsentrifugaaljõu mõjul sõltuvalt nende molekulmassist: mida raskem nukleiinhape, seda kaugemale ja tihedamasse sahharoosi gradiendi tsooni ta liigub. Ultratsentrifuugimisel kasutatakse rootorit, milles olevad tsentrifuugitopsid on tsentrifuugimisel horisontaalasendis. Tsentrifuugitakse tavaliselt 3 või rohkem tundi kiirusel 20 000–35 000 rootoripööret minutis (rpm).