A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

esmane ootsüüt (ingl. Primary oocyte)

Munarakkude eellased (oogoonid) väljaarenevas munasarjas paljunevad kiiresti ja korduvalt mitootiliselt. Järgnevalt sisenevad oogoonid perioodiliselt meioosi, mille tulemusel arenevad meiootilise I jagunemise lõpuks välja esmased e. primaartsed ootsüüdid.

etiidiumbromiid (ingl. Ethidium bromide, EtBr)

Agaroosgeeli värvimisel EtBr-ga seondub see interkaleeruv värvaine DNA kaksikheeliksi nukleotiidipaaride vahele ning fragmente UV-valgusega valgustades on DNA-triibud geelis nähtavad roosalt helenduvate triipudena.

eukromatiin (ingl. Euchromatin)

Kromosoomide kromatiinipiirkonnad, mis ei värvu tuuma värvainetega intensiivselt ning milles paiknevad eritüübilised aktiivsed geenid. Vt. heterokromatiin.

euploidsus (ingl. Euploidy)

Organismi või raku seisund, milles kromosoomiarv on monoploidse (n) või haploidse kromosoomiarvu kordne. Näiteks diploid, triploid, tetraploid jne. Vt. aneuploidsus.