A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

emakas (ingl. Pistil; Uterus)

Õie keskel asetsev emasorgan, kus asub sigimik. Enamiku imetajate emasorganismi suguelund (sugujuha alumine osa). Imetajal areneb selles loode.

embrüo (ingl. Embryo)

Varases arenguetapis olev organism. Inimesel areneb embrüo emakas raseduse kahe esimese kuu vältel (edasi nimetatakse embrüot looteks – feetus e. vililane).

endogenoot (ingl. Endogenote)

Bakteri kromosoomi osa, mis on homoloogne doonorist retsipienti ülekandunud genoomse fragmendiga (eksogenoot) ning mille rekombinatsiooni tulemusel moodustub merosügoot.