A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cry-valk (ingl. Cry protein)

Bacillus thuringiensis’e poolt moodustatavad protoksiinikristallid, mille lagunemisel tekib endotoksiin e. Bt-toksiin, mis hävitab putuka. Vt. delta-endotoksiin.