A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CIB-kromosoom (ingl. ClB chromosome)

Drosophila mutantne X-kromosoom, kus on kolm markerit: 1) suur inversioonis C (ristsiirde supressor); 2) dominantne mutatsioon, mis määrab Bar-kujulised silmad; 3) retsessiivse letaalse toimega mutatsioon l.