A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

auksotroof (ingl. Auxotroph)

Mutantne mikroorganism (nt. bakter või pärmseen), kes ei kasva minimaalsöötmel ning vajab kasvuks mingite ainete lisamist (nt. aminohappeid või vitamiine).

autonoomne üksus (ingl. Autonomous unit)

Mõistet kasutatakse suvalise bioloogilise üksuse või protsessi kohta, mis saab iseseisvalt funktsioneerida ilma teiste üksuste kaasabita. Näiteks kodeerib transposoon ensüümi sünteesi, mis määrab ta enda transpositsiooni. Vt. mitteautonoomne üksus.

autopolüploid (ingl. Autopolyploid)

Polüploid, millel on identsed või peaaegu identsed kromosoomikomplektid (genoomid) kordistunud. Polüploidsete genoomidega liigid moodustuvad sel juhul samast algse liigi genoomist.

autoradiograafia (ingl. Autoradiography)

Meetod, kus fotopositiiv või andmestik saadakse ainete (nt. DNA) radioaktiivse materjaliga (nt. tümidiin) märgistamisel ja järgneval eksponeerimisel radioaktiivse kiirguse suhtes tundlikule filmile.

autotroof (ingl. Autotroph)

Organism, kes moodustab orgaanilisi ühendeid anorgaanilistest molekulidest, kasutades valgus- (fotosüntees) või keemilist (kemosüntees) energiat.