A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

aheldus (ingl. Linkage)

Geenide lineaarne asetus kromosoomis. Kaks geenilookust on aheldunud, kui nendevaheline rekombinatsioonisagedus on alla 50% (kaugus < 50 cM).

aheldusfaas (ingl. Linkage phase)

Kromosoomide vahele märgitav kaldkriips (/) tähistab geenide pärandumist erinevatelt vanematelt, näiteks A B / a b. Aheldusfaasiga eristatakse heterosügootide erinevate alleelide omavahelisi aheldusviise. Vt. tõukeasend; tõmbeasend.