fenotüübiline reversioon (ingl. Phenotypic reversion)

Mutantse fenotüübi kõrvaldamine supressormutatsiooni toimel. Mutantne põhigeen ise ei reverteeru.

Sarnased vasted